VILTBEHANDLING

Det är viktigt att dina plantor får bästa möjliga förutsättningar för god tillväxt redan från start. Dina nyplanterade plantor befinner sig dock vanligtvis i riskzonen för vildbetning och/eller snytbaggar. Därför är det viktigt med en effektiv men också miljövänlig efterbehandling av dina plantor. Viltbehandling har även en viktig dubbelverkande effekt eftersom vi under utförandet samtidigt går igenom ditt bestånd och får en god överblick på hur dina plantor mår.  Vi kan på så sätt redan i ett tidigt stadie upptäcka eventuella övriga skador eller föreliggande risker och ge dig som skogsägare eller skogsbolag en snabb återkoppling. 

Miljövänlig viltbehandling

Plantorna behandlas med  FSC-certifierade och miljövänliga medel såsom  Trico och Arbinol

 

Kontakt

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97 

magnus@varneskog.se

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png