top of page

 

Värne Skog AB är via PanCert AB dubbelcertifierat enligt
 

FSC® och PEFC.


Ett miljömässigt perspektiv på ditt skogsägande har blivit allt mer aktuellt i takt med högre ställda miljökrav på den enskilde. Nu erbjuder vi dig som leverantör till oss, möjligheten att bli skogscertifierad inom PanCert AB:s gruppcertifikat.

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png

CERTIFIERING

Har du frågor?

varneskog_augusti_2021_005.png

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97 

magnus@varneskog.se

bottom of page