top of page

 

Värne Skog AB är via PanCert AB dubbelcertifierat enligt
 

FSC® (Certifikatsnummer: DNV-COC-001517, DNV-CW-001517) 

och
PEFC (Certifikatsnummer:DNVSE-PEFC-COC-219).


Ett miljömässigt perspektiv på ditt skogsägande har blivit allt mer aktuellt i takt med högre ställda miljökrav på den enskilde. Nu erbjuder vi dig som leverantör till oss möjligheten att bli certifierad.

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png

CERTIFIERING

Har du frågor?

varneskog_augusti_2021_005.png

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97 

magnus@varneskog.se

bottom of page