Värne Skog är via PanCert AB dubbelcertifierat enligt
 

FSC® (Certifikatsnummer: DNV-COC-001517, DNV-CW-001517

och
PEFC™ (Certifikatsnummer:2018-SKM-PEFC-219).


Ett miljömässigt perspektiv på ditt skogsägande har blivit allt mer aktuellt i takt med högre ställda miljökrav på den enskilde. Nu erbjuder vi dig som leverantör till oss möjligheten att bli certifierad.

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png

CERTIFIERING

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97
magnus@varneskog.se

 

Kontakt

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png