Värne Skog är dubbelcertifierat enligt FSC® (License Code: FSC-C103847) och PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/05-22-61). Vi tillhör Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp som arbetar med att få ett skogsbruk som lever upp till de normer som FSC och PEFC ställer. 


Ett miljömässigt perspektiv på ditt skogsägande har blivit allt mer aktuellt i takt med högre ställda miljökrav på den enskilde. Nu erbjuder vi dig som leverantör till oss möjligheten att bli certifierad.

FSCE.jpg
PEFC-PRO-GRGB-ECSKOG.jpg

CERTIFIERING

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97
magnus@varneskog.se

 

Kontakt

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSCE.jpg
PEFC-PRO-GRGB-ECSKOG.jpg