top of page
nature-2604397_1920.jpg

SKOGSSKÖTSEL


Ett aktivt skogsbruk lönar sig! 

Tillsammans med våra erfarna och certifierade entreprenörer anpassar
vi skötselåtgärderna efter dina behov och önskemål.

Låt oss hjälpa dig att utveckla ditt skogsägande genom såväl skogliga åtgärder som rådgivning.

 

_V2A0664-2.jpg

 
PLANTERING/
PLANTFÖRSÄLJNING 

_V2A4872-2.jpg

 
RÖJNING 

ima132363.jpg

AVVERKNING


 

Skärmavbild 2019-01-29 kl. 20.03.12.png

PLANERING


 

Skärmavbild 2019-01-23 kl. 10.27.03.png

VILTBEHANDLING


 

bottom of page