VÅRT ANSVAR

Värne Skog AB vill utöver möjligheten att serva våra kunder med bra tjänster, erhålla ett hållbart skogsbruk samt skapa arbetstillfällen, även kunna hjälpa människor i vår omvärld till ett bättre liv.

 

Därför har vi på Värne Skog valt att stödja hjälporganisationer som bedriver fadderverksamhet. Värne Skog har idag 6 fadderbarn som genom fadderverksamheten får möjlighet att gå i skola, äta sig mätta och få tillgång till sjukvård.

SOCIALT

MILJÖPOLICY 

 

Värne Skog AB skall som inköpsorganisation av skoglig råvara och övriga skogsvårdande åtgärder se till att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Värne Skog AB skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC ́s och

FSC ́s krav och intentioner, och så långt möjligt undvika handel med virke eller fiber som:

  • Kommer från illegala avverkningar

  • Är avverkat i strid med traditionella eller andra rättigheter

  • Är avverkat i skogar med höga bevarandevärden som hotas genom mänskliga aktiviteter

  • Är avverkat i områden som konverteras från naturliga ekosystem till plantageskogsbruk eller andra icke skogliga användningsområden

  • Kommer från skogar med genetiskt manipulerat material

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att eventuell negativ påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Värne Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav.
 

MILJÖ

Skogen har i alla tider varit en av jordens viktigaste resurser. Det är viktigt att vi som arbetar inom skogsbruket tar ett långsiktigt ansvar samt vårdar och utvecklar skogen för kommande generationer. Därför är det viktigt att ekonomiska värden står sida vid sida med ekologiska och sociala värden. 

Värne Skog AB är därför sedan 2010 FSC® (License Code: FSC-C103847) samt PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/05-22-61) -certifierade genom medlemskap i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, SSCG. Vi kan även certifiera dig som skogsägare.

 


 

FSCE.jpg
PEFC.jpg

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSCE.jpg
PEFC-PRO-GRGB-ECSKOG.jpg