PLANTERING & PLANTFÖRSÄLJNING


För att din skog ska få bästa förutsättningar till en snabb återväxt är rätt val av plantor avgörande. Därför har vi valt att jobba med förädlade plantor av andra och tredje generationen som ger upp till 20 procent högre tillväxt än "vanliga plantor".  Tillsammans med dig går vi igenom olika typer av plantor för att se till att skogens etablering får en god start. 

För att det ska bli enkelt och lönsamt för dig som privat markägare eller skogsbolag erbjuder vi försäljning av plantor och plantering som en helhetslösning enligt konceptet "Planta i backen". Vid behov utför vi även viltbehandling.

Under våra 30 år som skogsbolag har vi utvecklat en effektiv organisation samt skaffat oss ett brett kontaktnät av erfarna och duktiga skogsplantörer och arbetsledare. Vi har en hög procentandel återkommande säsongspersonal vilket tillsammans med ständig vidareutbildning skapar en hög kvalitet på utfört arbete.

 

Kontakt

Rickard Moritz

070 - 158 45 52
rickard@varneskog.se   

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png