top of page

PLANERING

Vi hjälper dig med allt från gränsmarkeringar till skogsvårdsplanering eller gallrings- och slutavverkningsplanering. Vi tar noggrann hänsyn till naturvärdesbedömning och kulturvärdesbedömning i planeringsarbetet, något som ställer höga kompetens- och utbildningskrav på våra planerare. 

_V2A5185-2.jpg

 

Kontakt

Rickard.png

Rickard Moritz

Mob 070-158 45 52

rickard@varneskog.se

bottom of page