top of page
_V2A5175-2.jpg

PLANERING

Vi hjälper dig med allt från gränsmarkeringar till skogsvårdsplanering eller gallrings- och slutavverkningsplanering. Vi tar noggrann hänsyn till naturvärdesbedömning och kulturvärdesbedömning i planeringsarbetet, något som ställer höga kompetens- och utbildningskrav på våra planerare. 

Har du frågor?

Rickard.jpg

Rickard Moritz

Mob 070-158 45 52

rickard@varneskog.se

_V2A5235-2.jpg
bottom of page