PLANERING

Vi hjälper dig med allt från gränsmarkeringar till skogsvårdsplanering eller gallrings- och slutavverkningsplanering. Vi tar noggrann hänsyn till naturvärdesbedömning och kulturvärdesbedömning i planeringsarbetet, något som ställer höga kompetens- och utbildningskrav på våra planerare. 

 

Kontakt

Rickard Moritz

Mob 070-158 45 52

rickard@varneskog.se

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png