top of page

 


 

En skogsbruksplan är ett värdefullt hjälpmedel för dig som skogsägare för att få en god överblick över ditt skogsinnehav. Skogsbruksplanen innehåller bland annat information om skogens åldersfördelning, kommande avverkningar, vart på fastigheten du har de olika bestånden samt områdenas arealer. På så sätt får du ett bra underlag som hjälper dig att upprätta en plan över de åtgärder som behöver utföras på din skogsfastighet. 

Om du saknar en skogsbruksplan över din skogsfastighet hjälper vi dig gärna att ta fram en sådan. 

SKOGSBRUKSPLANER

 

Kontakt

personal_magnus.jpg

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97
magnus@varneskog.se

bottom of page