En skogsbruksplan är ett värdefullt hjälpmedel för dig som skogsägare för att få en god överblick över ditt skogsinnehav. Skogsbruksplanen innehåller bland annat information om skogens åldersfördelning, kommande avverkningar, vart på fastigheten du har de olika bestånden samt områdenas arealer. På så sätt får du ett bra underlag som hjälper dig att upprätta en plan över de åtgärder som behöver utföras på din skogsfastighet. 

Om du saknar en skogsbruksplan över din skogsfastighet hjälper vi dig gärna att ta fram en sådan. 

SKOGSBRUKSPLANER

 

Kontakt

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97
magnus@varneskog.se

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png