top of page

Värne Skog AB är ett fristående skogsbolag som ägs av fam. Magnus & Helena Gunnarsson. Bolaget etablerades 1989 i den lilla byn Värne utanför Vetlanda. 

 

Våra kunder är såväl privata skogsägare som skogsbolag i framförallt södra och mellersta Sverige. Vi är ett serviceföretag med det lilla företagets personliga bemötande och service i kombination med stora resurser genom ett brett nätverk med kompetenta entreprenörer och samarbetspartners. Det innebär att vi har möjlighet att åta oss allt från mindre röjningsuppdrag till hela förvaltningsuppdrag. 

 

Vi har ca 15 heltidsanställda samt ett 40-tal säsongsanställda. 

Våra kontor är stationerade i Skede (Vetlanda) samt vid Green Innovation Park, Ultuna (Uppsala).

Bolaget omsätter ca 45 miljoner kronor/år. 

OM OSS

 

 

Sedan 2018 driver fam. Gunnarsson även bolaget Värne Bygg. 

För mer information besök hemsidan.

 

 

bottom of page