top of page
sca4371.jpg

VIRKESFÖRSÄLJNING

 

80 % av inkomsterna under skogens omloppstid utgörs av själva slutavverkningen av din skog! Det kommer en dag när skogens tillväxt avstannat och när det är dags att få avkastning på ditt eller tidigare generationers arbete. När skogen väl avverkats är det dags att sälja din skog men också skapa de bästa förutsättningarna för nästkommande generation av skog.

Värne Skog AB hjälper dig så klart genom både de skogliga åtgärderna och själva virkesaffären! 
 

Behöver du hjälp att sälja ditt virke?

Virke.jpg
bottom of page