top of page

RÖJNING


 

En första åtgärd för att få ett växande föryngringsbestånd är röjning. Detta är en viktig del i skogsskötseln och ett ansvar som åligger alla skogsägare för att träden ska ges utrymme att växa och utvecklas. 

Men ibland räcker inte alltid tiden till för dig som skogsägare att se över din fastighet, eller så kanske du känner att du vill lägga tiden på annat. Det är lugnt, vi hjälper dig!

bottom of page