RÖJNING


 

En första åtgärd för att få ett växande föryngringsbestånd är röjning. Detta är en viktig del i skogsskötseln och ett ansvar som åligger alla skogsägare för att träden ska ges utrymme att växa och utvecklas. 

Men ibland räcker inte alltid tiden till för dig som skogsägare att se över din fastighet, eller så kanske du känner att du vill lägga tiden på annat. Det är lugnt, vi hjälper dig!

 

Kontakt

Olle Fernström, Röjning

070-529 55 11
olle@varneskog.se

Huvudkontoret
Värne Skog AB
Hällarydsv. 36, 574 93 Vetlanda
Tel 0383-513 50
info@varneskog.se

Uppsala-kontoret

Värne Skog AB
Ulls väg 29A
756 51 Uppsala

FSCE.jpg
PEFC-PRO-GRGB-ECSKOG.jpg