top of page
Granskog_sommar.jpg

SKOGSFÖRVALTNING

Värne Skogs vision är att det ska vara enkelt och lönsamt att sköta, äga och sälja skog. Därför.... bla bla (lite vad som utmärker Värne skog, ex teknik, kommunikation, strategier osv)

Berätta om hur ni jobbar. Ex. hur processen går till, samarbetspartners osv. 

Vilka tekniska funktioner bidrar ni med för att kunna följa processen?

Något om de garantier ni lämnar, dvs vad blir resultatet när man anlitar er? 

Som skogsägare förvaltar du generationers arbete och dina val kommer att bädda för hur framtidens skog kommer att se ut.  Genom att sköta din skog väl och välja rätt åtgärder vid rätt tid skapas förutsättningar för att ta till vara på skogens alla värden - ekonomisk vinning, en plats för fritid och rekreation eller som en viktig råvara för ett hållbart samhälle – skogen fyller många funktioner! 

 

Kanske bor du inte på din fastighet och har ingen möjlighet att planera och sköta den kontinuerliga skötseln av din skog själv. Kanske saknar du tid och kunskap? Oavsett dina förutsättningar eller hur aktiv du vill vara själv som skogsägare ser vi till att du når dina mål och att du får den bästa avkastningen på din skog.


För bästa ekonomiska utveckling krävs så klart löpande underhåll och skötsel. Vi erbjuder därför föryngring, röjning, gallring, slutavverkning, dikesrensning som etablering av nya skogsbilvägar. Men också rådgivning för att skapa ett hållbart skogsbruk och öka avkastningen på din skogsfastighet.  


Vi på Värne Skog AB vill göra det enkelt och lönsamt för dig att äga, sköta och sälja skog!

Har du frågor?

Rickard.jpg

Rickard Moritz

Mob 070-158 45 52

rickard@varneskog.se

iStock-859875854.jpg
bottom of page